Sự Kiện

30/05/2017

Lịch khai giảng chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) tháng 8/2017

Từ ngày 11 đến ngày 13/8/2017, chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) của University of Wales Trinity Saint David sẽ khai giảng tại Westminster Campus (Malaysia).

Trong lần khai giảng này, nghiên cứu sinh sẽ học Moudle Leading Innovation and Change với chi tiết:

Xem Thêm

  • Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA)
  • Địa Điểm: Westminster Campus Malaysia
30/05/2017

Lịch khai giảng chương trình MBA trong tháng 7/2017

Ngày 7/7/2017 tại Campus Westminster Malaysia, sẽ tổ chức khai giảng khóa mới cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Đợt khai giảng này, sinh viên sẽ học Module Marketing Management (MM) với giảng viên đến từ Anh Quốc.

Xem Thêm

  • Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh UWTSD
  • Địa Điểm: Westminster Campus Malaysia
  • 1